Tôi muốn thêm/bớt sản phẩm trong đơn hàng đã đặt ?

Gun Shop 19/01/2019

Mục lục bài viết

hotline-gunshop


Khi đã đặt hàng thành công, quý khách có thể truy cập vào tài khoản, bấm vào dòng "Đơn hàng của tôi" hoặc kiểm tra email để kiểm tra lại thông tin đơn hàng. 

Trong trường hợp cần chỉnh sửa cho đơn hàng, quý khách có thể liên hệ với Gunshop thông qua hotline 0938 133 165 và cung cấp thông tin chi tiết gồm:

  • Mã số đơn hàng
  • Tên sản phẩm/địa chỉ mới và nhu cầu cần chỉnh sửa

*Gunshop không hỗ trợ hủy đơn hàng trong quá trình đơn hàng đang được giao đi.