Gunshop.vn
Giảm 7%
Bao cao su Shell Play Rider 6 tính năng - Hộp 10 cái + 1 vòng đeo kéo dài thời gian

Bao cao su Shell Play Rider 6 tính năng - Hộp 10 cái + 1 vòng đeo kéo dài thời gian

10 cái + 1 vòng đeo Size 52mm
650,000₫ 700,000₫
- Siêu mỏng, hương dâu.
- 500 điểm nổi li ti, nhiều gân sọc.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- 1 vòng đeo kéo dài thời gian.
| Đã bán 8
Giảm 8%
Bao cao su Shell Play Circle 6 tính năng - Hộp 10 cái + 1 vòng đeo kéo dài thời gian

Bao cao su Shell Play Circle 6 tính năng - Hộp 10 cái + 1 vòng đeo kéo dài thời gian

10 cái + 1 vòng đeo Size 52mm
550,000₫ 600,000₫
- Siêu mỏng, hương chocolate.
- 500 điểm nổi li ti, nhiều gân sọc.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- 1 vòng đeo kéo dài thời gian.
| Đã bán 8
Giảm 17%
Bao cao su Shell Play Choker 6 tính năng - Hộp 10 cái + 1 vòng đeo kéo dài thời gian

Bao cao su Shell Play Choker 6 tính năng - Hộp 10 cái + 1 vòng đeo kéo dài thời gian

Size 52mm 10 cái + 1 vòng đeo
750,000₫ 900,000₫
- Siêu mỏng, hương trái cây nhiệt đới.
- 500 điểm nổi li ti, nhiều gân sọc.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- 1 vòng đeo kéo dài thời gian.
| Đã bán 5
Giảm 7%
Bao cao su Shell Play Jelly 6 tính năng - Hộp 10 cái + 1 vòng đeo kéo dài thời gian

Bao cao su Shell Play Jelly 6 tính năng - Hộp 10 cái + 1 vòng đeo kéo dài thời gian

Size 52mm 10 cái + 1 vòng đeo
650,000₫ 700,000₫
- Siêu mỏng, bạc hà mát lạnh.
- 500 điểm nổi li ti, nhiều gân sọc.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- 1 vòng đeo kéo dài thời gian.
| Đã bán 5
Giảm 7%
Bao cao su Shell Dragon Fire - Hộp 5 bao gai, bi nổi lớn + 5 bao Shell Performax (Hộp 10 cái)

Bao cao su Shell Dragon Fire - Hộp 5 bao gai, bi nổi lớn + 5 bao Shell Performax (Hộp 10 cái)

10 cái
280,000₫ 300,000₫
- 5 chiếc bao gai, bi, râu siêu lớn.
- 5 Chiếc bao shell kéo dài, gân gai, tổng hợp.
| Đã bán 179
Giảm 25%
Bao cao su Shell Dino Trice - Hộp 1 bao gai, 2 vòng bi + 1 bao Shell Performax (Hộp 2 cái)

Bao cao su Shell Dino Trice - Hộp 1 bao gai, 2 vòng bi + 1 bao Shell Performax (Hộp 2 cái)

2 cái
60,000₫ 80,000₫
- 1 chiếc bao 2 vòng bi, râu siêu lớn.
- 1 chiếc bao Shell kéo dài, gân, gai.
| Đã bán 43
Giảm 25%
Bao cao su Shell Dino Iguan - Hộp 1 bao 3 vòng bi siêu lớn + 1 bao Shell Performax (Hộp 2 cái)

Bao cao su Shell Dino Iguan - Hộp 1 bao 3 vòng bi siêu lớn + 1 bao Shell Performax (Hộp 2 cái)

2 cái
60,000₫ 80,000₫
- 1 chiếc bao 3 vòng bi siêu lớn.
- 1 chiếc bao Shell kéo dài, gân, gai.
| Đã bán 117
Giảm 25%
Bao cao su Shell Dino T-rex - Hộp 1 bao nhiều vòng gai, bi nổi lớn + 1 bao Shell Performax (Hộp 2 cái)

Bao cao su Shell Dino T-rex - Hộp 1 bao nhiều vòng gai, bi nổi lớn + 1 bao Shell Performax (Hộp 2 cái)

2 cái
60,000₫ 80,000₫
1 chiếc bao nhiều vòng gai, bi nổi lớn.
- 1 chiếc bao Shell kéo dài, gân, gai.
| Đã bán 66
Giảm 25%
Bao cao su Shell Dino Spino - Hộp 1 bao 2 vòng gai, bi nổi lớn + 1 bao Shell Performax (Hộp 2 cái)

Bao cao su Shell Dino Spino - Hộp 1 bao 2 vòng gai, bi nổi lớn + 1 bao Shell Performax (Hộp 2 cái)

2 cái
60,000₫ 80,000₫
- 1 chiếc bao 2 vòng gai, bi nổi lớn.
- 1 chiếc bao Shell kéo dài, gân, gai.
| Đã bán 34
Giảm 25%
Bao cao su Shell Dino Dora - Hộp 1 bao gai, 3 vòng bi + 1 bao Shell Performax (Hộp 2 cái)

Bao cao su Shell Dino Dora - Hộp 1 bao gai, 3 vòng bi + 1 bao Shell Performax (Hộp 2 cái)

2 cái
60,000₫ 80,000₫
- 1 chiếc bao 3 vòng bi, râu siêu lớn.
- 1 chiếc bao Shell kéo dài, gân, gai.
| Đã bán 54
Giảm 6%
Bao cao su Shell Bigtime - Size 54mm, siêu mỏng, chống tuột, kéo dài thời gian - Hộp 10 cái

Bao cao su Shell Bigtime - Size 54mm, siêu mỏng, chống tuột, kéo dài thời gian - Hộp 10 cái

10 cái Size 54mm
290,000₫ 310,000₫
- Siêu mỏng, mềm mịn.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột, ôm sát.
- Hương trái cây nhiệt đới.
| Đã bán 36
Giảm 6%
Bao cao su Shell Close Fit - Size 49mm, siêu mỏng, chống tuột, kéo dài thời gian - Hộp 10 cái

Bao cao su Shell Close Fit - Size 49mm, siêu mỏng, chống tuột, kéo dài thời gian - Hộp 10 cái

Size 49mm 10 cái
290,000₫ 310,000₫
- Siêu mỏng, mềm mịn.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột, ôm sát.
- Hương trái cây nhiệt đới.
| Đã bán 56
Giảm 10%
Bao cao su Shell Invisible - Siêu mỏng, chống tuột, kéo dài thời gian - Hộp 3 cái

Bao cao su Shell Invisible - Siêu mỏng, chống tuột, kéo dài thời gian - Hộp 3 cái

3 cái Size 52mm
95,000₫ 105,000₫
- Siêu mỏng, mềm mịn.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- Hương vani.
| Đã bán 7
Giảm 10%
Bao cao su Shell Perky Prolong - Siêu mỏng, kéo dài thời gian, hương cà phê - Hộp 3 cái

Bao cao su Shell Perky Prolong - Siêu mỏng, kéo dài thời gian, hương cà phê - Hộp 3 cái

3 cái Size 52mm
95,000₫ 105,000₫
- Siêu mỏng.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- Hương cà phê tăng hưng phấn.
| Đã bán 8
Giảm 10%
Bao cao su Shell Tropical Prolong - Siêu mỏng, kéo dài thời gian, hương hoa quả nhiệt đới - Hộp 3 cái

Bao cao su Shell Tropical Prolong - Siêu mỏng, kéo dài thời gian, hương hoa quả nhiệt đới - Hộp 3 cái

3 cái Size 52mm
95,000₫ 105,000₫
- Siêu mỏng.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- Hương hoa quả nhiệt đới tươi mát.
| Đã bán 13
Giảm 10%
Bao cao su Shell Cool Prolong - Siêu mỏng, kéo dài thời gian, bạc hà mát lạnh - Hộp 3 cái

Bao cao su Shell Cool Prolong - Siêu mỏng, kéo dài thời gian, bạc hà mát lạnh - Hộp 3 cái

3 cái Size 52mm
95,000₫ 105,000₫
- Siêu mỏng.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- Tinh chất bạc hà mát lạnh.
| Đã bán 8
Giảm 10%
Bao cao su Shell Sensitive Prolong - Siêu mỏng 0.03mm, kéo dài thời gian - Hộp 3 cái

Bao cao su Shell Sensitive Prolong - Siêu mỏng 0.03mm, kéo dài thời gian - Hộp 3 cái

3 cái Size 52mm
95,000₫ 105,000₫
- Siêu mỏng, truyền thống.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- Hương vani.
| Đã bán 7
Giảm 6%
Bao cao su Shell Choco Prolong - Siêu mỏng, kéo dài thời gian, hương chocolate - Hộp 10 cái

Bao cao su Shell Choco Prolong - Siêu mỏng, kéo dài thời gian, hương chocolate - Hộp 10 cái

10 cái Size 52mm
280,000₫ 299,000₫
- Siêu mỏng.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- Hương chocolate.
| Đã bán 44
Giảm 6%
Bao cao su Shell Cool Prolong - Siêu mỏng, kéo dài thời gian, bạc hà mát lạnh - Hộp 10 cái

Bao cao su Shell Cool Prolong - Siêu mỏng, kéo dài thời gian, bạc hà mát lạnh - Hộp 10 cái

Size 52mm 10 cái
280,000₫ 299,000₫
- Siêu mỏng.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- Tinh chất bạc hà mát lạnh.
| Đã bán 121
Giảm 6%
Bao cao su Shell Perky Prolong - Siêu mỏng, kéo dài thời gian, hương cà phê - Hộp 10 cái

Bao cao su Shell Perky Prolong - Siêu mỏng, kéo dài thời gian, hương cà phê - Hộp 10 cái

Size 52mm 10 cái
280,000₫ 299,000₫
- Siêu mỏng.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- Hương cà phê tăng hưng phấn.
| Đã bán 49
Giảm 6%
Bao cao su Shell Tropical Prolong - Siêu mỏng, kéo dài thời gian, hương hoa quả nhiệt đới - Hộp 10 cái

Bao cao su Shell Tropical Prolong - Siêu mỏng, kéo dài thời gian, hương hoa quả nhiệt đới - Hộp 10 cái

Size 52mm 10 cái
280,000₫ 299,000₫
- Siêu mỏng.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- Hương hoa quả nhiệt đới tươi mát.
| Đã bán 81
Giảm 10%
Bao cao su Shell Play Cocks 6 tính năng - Hộp 10 cái + 3 vòng đeo kéo dài thời gian

Bao cao su Shell Play Cocks 6 tính năng - Hộp 10 cái + 3 vòng đeo kéo dài thời gian

10 cái + 3 vòng đeo Size 52mm
450,000₫ 500,000₫
- Siêu mỏng, hương dâu.
- 500 điểm nổi li ti, nhiều gân sọc.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- 3 vòng đeo kéo dài thời gian.
| Đã bán 35
Giảm 10%
Bao cao su Shell Play Ring 6 tính năng - Hộp 10 cái + 1 vòng đeo kéo dài thời gian

Bao cao su Shell Play Ring 6 tính năng - Hộp 10 cái + 1 vòng đeo kéo dài thời gian

Size 52mm 10 cái + 1 vòng đeo
450,000₫ 500,000₫
- Siêu mỏng, hương dâu.
- 500 điểm nổi li ti, nhiều gân sọc.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- 1 vòng đeo kéo dài thời gian.
| Đã bán 23
Giảm 6%
Bao cao su Shell Invisible - Siêu mỏng, chống tuột, kéo dài thời gian - Hộp 10 cái

Bao cao su Shell Invisible - Siêu mỏng, chống tuột, kéo dài thời gian - Hộp 10 cái

Size 52mm 10 cái
280,000₫ 299,000₫
- Siêu mỏng, mềm mịn.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- Hương vani.
| Đã bán 309
Giảm 6%
Bao cao su Shell Giant Entering - Gân nổi, bi tăng 3cm - Hộp 10 cái

Bao cao su Shell Giant Entering - Gân nổi, bi tăng 3cm - Hộp 10 cái

10 cái + 2 bi 3cm Size 52mm
290,000₫ 310,000₫
- Bi silicon 3cm, chống tuột.
- Nhiều gel bôi trơn.
- Gai nổi, gân sọc.
- Kéo dài thời gian.
| Đã bán 38
Giảm 7%
Bao cao su Shell Sensitive Prolong - Siêu mỏng 0.03mm, kéo dài thời gian - Hộp 10 cái

Bao cao su Shell Sensitive Prolong - Siêu mỏng 0.03mm, kéo dài thời gian - Hộp 10 cái

Size 52mm 10 cái
280,000₫ 300,000₫
- Siêu mỏng, truyền thống.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- Hương vani.
| Đã bán 157
Giảm 12%
Bao cao su Shell Love Bead - Gân nổi, kéo dài thời gian, bi tăng 1.5cm - Hộp 5 cái

Bao cao su Shell Love Bead - Gân nổi, kéo dài thời gian, bi tăng 1.5cm - Hộp 5 cái

5 cái + 5 bi 1.5cm Size 52mm
290,000₫ 330,000₫
- Bi silicon 1.5cm.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Gai nổi, gân sóng.
- Ôm sát chống tuột.
| Đã bán 43
Giảm 9%
Bao cao su Shell Triple Mix - Siêu mỏng, mát lạnh, gân gai - Hộp 12 cái

Bao cao su Shell Triple Mix - Siêu mỏng, mát lạnh, gân gai - Hộp 12 cái

12 cái Size 52mm
210,000₫ 230,000₫
Gồm 3 loại bao Shell Performax, Shell Seahorse, Shell Intense với các tính năng khác nhau.
| Đã bán 50
Giảm 18%
Bao cao su Shell Seahorse - Kéo dài thời gian - Hộp 3 cái

Bao cao su Shell Seahorse - Kéo dài thời gian - Hộp 3 cái

3 cái Size 52mm
60,000₫ 73,000₫
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Gân sọc nổi.
- Ôm sát chống tuột.
- Bạc hà mát lạnh.
| Đã bán 115
Giảm 12%
Bao cao su Shell Seahorse - Kéo dài thời gian - Hộp 10 cái

Bao cao su Shell Seahorse - Kéo dài thời gian - Hộp 10 cái

Size 52mm 10 cái
150,000₫ 170,000₫
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Gân sọc nổi.
- Ôm sát chống tuột.
- Bạc hà mát lạnh.
| Đã bán 162

Bao cao su Shell

Mục lục bài viết

Bao cao su Shell là thương hiệu “áo mưa” nổi tiếng đến từ Hàn Quốc và nó đã quá quen thuộc với những cặp đôi có nhiều kinh nghiệm “chinh chiến”. Thế nhưng, đối với “lính mới”, họ vẫn chưa biết tại sao Shell lại có sức hút mãnh liệt đến vậy. 

Bao cao su Shell chính hãng, giá tốt tại Gunshop.vn

Điểm danh 5 lý do khiến bao Shell trở nên đặc biệt

Luôn lọt TOP những dòng bao cao su bán chạy nhất tại Việt Nam, đặc biệt là TOP 3 năm 2019. Shell luôn là thương hiệu được các cặp đôi tin tưởng sử dụng để đáp ứng nhu cầu quan hệ tình dục. 

Thực tế đã chứng minh, khoái cảm thần thánh mà Shell mang lại luôn khiến người ta đê mê. Nhiều người sẵn sàng chi trả tiền bạc để “trung thành” với sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc này.

Trước khi đi vào trả lời bcs Shell có tốt không? Gunshop sẽ giới thiệu đến bạn đọc 5 lý do giúp Shell chinh phục người dùng ngay từ phút đầu tiên:

Tăng cường bản lĩnh phái mạnh 

“Chưa ra đến chợ đã hết tiền” luôn là vấn đề đáng lo ngại của đấng mày râu. Do vậy, việc tìm cách để khôi phục bản lĩnh phái mạnh là mối quan tâm hàng đầu của nhiều quý ông.

Bao cao su Shell chính hãng, giá tốt tại Gunshop.vn

Bao cao su Shell sẽ giúp các quý ông tự tin thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình

Đừng lo lắng, hoạt chất Benzocain có trong bcs Shell sẽ làm tê đầu dương vật của bạn, từ đó kéo dài thời gian quan hệ, trì hoãn ham muốn xuất tinh. 

Đối với các quý ông khỏe mạnh bình thường, thì Benzocain vẫn có tác dụng tương tự giúp cuộc “yêu” được sung mãn thăng hoa hơn. Do đó, bạn có thể hoàn toàn tự tin thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình mỗi lần lâm trận với “vũ khí sắc bén” này trong tay.

Thiết kế ấn tượng tăng cường khoái cảm

Một số sản phẩm thương hiệu Shell như: Shell Performax 6 in 1, Shell Seahorse sở hữu thiết kế đặc biệt với những đường gân sọc xoắn ốc, điểm nổi li ti trải dài dọc suốt thân bao. 

Chính điều này tạo nên những cảm giác mới lạ khi quá trình giao hợp diễn ra, đặc biệt là trong phút giây giao hoan mãnh liệt. Chúng tạo nên sự ma sát giữa dương vật và âm đạo, khiến cả hai đạt được những cung bậc cảm xúc đỉnh cao của khoái cảm.

Bao cao su Shell chính hãng, giá tốt tại Gunshop.vn

Thiết kế đặc sắc như gân, gai, điểm nổi,... giúp cuộc “yêu” thêm phần thăng hoa

Mỏng nhẹ ôm sát dương vật

Nhiều loại bao cao su trên thị trường hiện tại có độ dày quá lớn, điều này ảnh hưởng rất nhiều đến cảm giác khi quan hệ. 

Cũng chính vì thế mà việc làm mỏng sản phẩm nhưng vẫn duy trì được độ bền trong quá trình quan hệ là vấn đề mà các hãng luôn tìm cách để cải thiện.

Đa phần các sản phẩm của Shell có độ mỏng chỉ khoảng 0,04mm. Thêm vào đó là độ bền cao gấp nhiều lần so với bao cao su thông thường, cùng khả năng truyền nhiệt cực tốt. Nhờ vậy mà Shell luôn mang lại cảm giác chân thật và an tâm khi làm tình. 

Bao cao su Shell chính hãng, giá tốt tại Gunshop.vn

Shell siêu mỏng và độ bền cao gấp nhiều lần bao cao su thông thường

Có thể nói, Shell đã xua đi nỗi lo ngại về chuyện bao cao su làm ảnh hưởng đến khoái cảm tình dục. Kéo gần khoảng cách của những người yêu nhau, để cả hai thỏa sức tận hưởng những cực khoái miên man trong đêm “yêu” cuồng nhiệt.

Bên cạnh đó, thiết kế ôm sát giúp dương vật luôn được duy trì cương cứng suốt quá trình “hành sự”, cũng như đảm bảo không bị tuột khi thay đổi tư thế quan hệ là một điểm cộng.

Lượng chất bôi trơn dồi dào hỗ trợ cuộc “yêu”

Khác với những dòng sản phẩm khác trên thị trường, bao Shell luôn có sẵn lượng gel bôi trơn dồi dào để hỗ trợ tối đa quá trình “xâm nhập” của dương vật. 

Vừa để các cặp đôi có thể dễ dàng hơn khi quan hệ, vừa là công cụ đắc lực giúp cuộc “yêu” trở nên trơn tru với những cô nàng bị “hạn hán”.

Thành phần thân thiện với sức khỏe con người

Dòng bao cao su Shell được làm từ 100% cao su Latex thân thiện với sức khỏe con người. Đặc biệt rất hiếm trường hợp bị kích ứng với da, do vậy bạn có thể hoàn toàn an tâm sử dụng sản phẩm.

Bao cao su Shell chính hãng, giá tốt tại Gunshop.vn

Sản phẩm được làm từ 100% cao su Latex, an toàn cho người dùng

Trên đây cũng là đáp án cho câu hỏi bcs Shell có tốt không? Bạn có thể thấy, loại “áo mưa” này không những tốt cho cuộc “yêu” mà nó còn hỗ trợ rất nhiều trong việc gia tăng khoái cảm của cả hai.

Chính vì các lý do trên mà Shell luôn có chỗ đứng trong lòng khách hàng. Nhiều người sử dụng một lần và quyết định trung thành với dòng sản phẩm này trong tương lai.

Cách chọn bao cao su Shell phù hợp nhất

Phải làm thế nào nếu bạn chưa từng sử dụng bao cao su của thương hiệu này nên không biết sản phẩm nào mới thực sự phù hợp với cách “yêu” của mình?

Đừng lo lắng! Thương hiệu Shell luôn cố gắng mang đến những trải nghiệm đa chiều cho người dùng. Chính vì thế, nhà sản xuất đã cho ra mắt siêu phẩm bao cao su Shell Triple Mix - Tích hợp 3 loại “áo mưa” Shell được yêu thích nhất trong 1 hộp quà.

Bao cao su Shell chính hãng, giá tốt tại Gunshop.vn

Shell Triple Mix siêu mỏng, gân gai và mát lạnh

Cụ thể, Shell Triple Mix là dòng bao cao su có 12 cái/1 hộp, đồng thời được kết hợp từ 3 sản phẩm khác nhau, bao gồm:

 • 4 chiếc Shell Performax: 

  • Đây là loại bao cao su đa tính năng hot nhất của thương hiệu Shell. 

  • Sản phẩm được tích hợp đến 6 tính năng như thiết kế siêu mỏng, ôm sát, gân gai, kéo dài thời gian. Kèm theo đó là mùi hương dâu dịu ngọt, khiến cả chàng và nàng thổn thức trong cực khoái thăng hoa.

 • 4 chiếc Shell Intense:

  • Ưu điểm nổi bật nhất của siêu phẩm này chính là thiết kế vô cùng mỏng manh, mang đến cảm giác “làm tình” chân thực như da chạm da, khơi dậy những khoái cảm kích thích tột cùng cho đôi trẻ.

  • Ngoài ra, sản phẩm còn được thiết kế vừa vặn, ôm sát để bảo vệ dương vật trong suốt chặng “yêu”, đẩy lùi những tai nạn “phòng the” ngoài ý muốn.

 • 4 chiếc Shell Seahorse: Sản phẩm được bổ sung một lượng vừa đủ tinh chất Benzocain giúp kìm hãm sự xuất tinh sớm. Vì vậy mà các anh có thể tự tin phá đảo mọi loại hang, chứng minh cho nàng thấy bản lĩnh đàn ông phi thường của bạn trong suốt chặng “yêu”.

Có thể nói, mỗi loại bao cao su kể trên đều mang đến những cảm giác “làm tình” vừa sung sướng vừa mới lạ, giúp “cuộc yêu” của bạn không bao giờ nhàm chán, duy trì ngọn lửa cực khoái trong mọi lần “ái ân”.

Mua ngay sản phẩm

Mua bao cao su Shell ở đâu tốt nhất?

Nhu cầu sử dụng & mua bao cao su ngày một tăng trưởng mạnh mẽ, dẫn đến tình trạng hàng giả hàng nhái kém chất lượng tràn lan trên thị trường. 

Đặc biệt là Shell, một thương hiệu lớn và nổi tiếng thì càng dễ bị kẻ gian lợi dụng danh tiếng hòng tuồn ra những loại bao cao su rởm, chất lượng kém, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. 

Chính vì thế, để tận hưởng hết những ưu điểm vượt trội mà bcs Shell mang lại, hãy tìm cho mình những địa chỉ uy tín để “chọn mặt gửi vàng”.

Bao cao su Shell chính hãng, giá tốt tại Gunshop.vn

Gunshop - Chuỗi hệ thống phân phối các sản phẩm hỗ trợ tình dục chính hãng số 1 Việt Nam

Với danh tiếng lâu năm và là địa chỉ tin dùng của nhiều cặp đôi xuyên suốt bề dày lịch sử hình thành và phát triển. Gunshop cam kết luôn mang đến những sản phẩm chính hãng đến tay người tiêu dùng. 

Do vậy, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng bao cao su Shell tại Gunshop. Nếu phát hiện hàng giả, Gunshop sẽ chịu trách nhiệm và đền gấp 10 lần giá trị sản phẩm. Liên hệ ngay để mua được bao cao su Shell chính hãng bạn nhé!


Các câu hỏi thường gặp khi sử dụng bao cao su Shell

Bao cao su Shell có gì nổi trội so với các loại bao cao su khác?

Bao Shell là dòng sản phẩm tình dục đa năng nổi tiếng bậc nhất tại Hàn Quốc. Sản phẩm được trang bị thêm nhiều tính năng vượt trội hơn hẳn so với các loại bao cao su thông thường, điển hình như:

 • Tăng cường bản lĩnh đàn ông: Hoạt chất Benzocain được tích hợp trong bao cao su Shell sẽ giúp các quý ông giải quyết nhanh chóng tình trạng xuất tinh sớm.

 • Thiết kế độc đáo giúp tăng khoái cảm cho người dùng.

 • Sản phẩm được làm từ những chất liệu cao su cao cấp, mỏng nhẹ giúp ôm sát dương vật.

 • Bổ sung lượng gel bôi trơn dồi dào. 

Bao cao su của Shell mỏng bao nhiêu?

Đa phần các loại bao cao su của Shell đều chỉ có độ mỏng khoảng 0,04mm và có độ bền cao hơn gấp nhiều lần so với những loại “áo mưa” thông thường. 

Thiết kế này đã giúp không ít người dùng xóa bỏ được nỗi lo lắng về việc bao cao su có thể ảnh hưởng đến khoái cảm tình dục của họ.

Mùi của bao cao su Shell có gây khó chịu không?

Được làm từ cao su Latex an toàn với sức khỏe người dùng. Sản phẩm không gây nên mùi bao cao su khó chịu.

Thậm chí, nhiều sản phẩm Shell còn được tích hợp thêm hương dâu hoặc bạc hà dễ chịu, mang đến cảm giác thư thái. Nhờ vậy mà đôi trẻ cũng “nhập cuộc” mạnh mẽ và tự tin hơn.

Phụ nữ thích bao cao su Shell không?

Nhắc đến bao Shell, không ít chị em cảm thấy xao xuyến bởi những cực khoái đê mê khi được “ân ái” cùng vũ khí đặc biệt này. Những khách hàng nữ tại Gunshop sau khi trải nghiệm dòng sản phẩm này đều cảm thấy rất thích thú và hài lòng.

Bởi lẽ, hầu hết các loại “áo mưa” đến từ thương hiệu Shell đều được thiết kế tăng cường khoái cảm cho người dùng với những đường gân sọc, điểm nổi li ti xung quanh thân bao.

Bao cao su Shell tại Gunshop có phải chính hãng không?

Gunshop cam kết với quý khách các mẫu bao cao su Shell đang trưng bày tại cửa hàng đều là những sản phẩm chính hãng. Bạn hoàn toàn có thể an tâm sử dụng những mẫu “áo mưa” Shell thần thánh được phân phối tại các cửa hàng của chúng tôi.

Nếu như phát hiện hàng giả, Gunshop sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn và đền bù gấp 10 lần giá trị của sản phẩm.

Bao cao su Shell chính hãng, giá tốt tại Gunshop.vn

Bao cao su Shell dễ rách không?

Shell nổi tiếng với thiết kế bao cao su siêu mỏng vô cùng ấn tượng. Điều này khiến cho không ít người dùng lo ngại về độ bền của sản phẩm này.

Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể yên tâm, bao cao su Shell không dễ rách nếu được sử dụng đúng cách. Thêm vào đó, thiết kế chống tuột của bao còn giúp phái mạnh có thể quan hệ dễ dàng, thoải mái hơn.

Sử dụng bao cao su Shell cần dùng kèm với sản phẩm gì không?

Tin rằng, chỉ cần sử dụng duy nhất bao Shell là “cuộc yêu” của bạn đã đủ thăng hoa và sung sướng tột cùng.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn màn “ân ái” của mình trơn tru và cuồng nhiệt hơn nữa thì có thể dùng Shell kèm theo các sản phẩm như: Gel bôi trơn gốc nước, đồ chơi tình dục,....

icon share 1 icon share 2 icon share 3
Trang chủ
Tài khoản Cửa hàng Hotline