Gunshop.vn
Chọn theo nhu cầu
Popper P.R.C
Popper PWD USA
Thương hiệu
Sắp xếp theo
Giảm 13%
Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA Glow Job - Chai 10ml

Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA Glow Job - Chai 10ml

10ml
450,000₫ 517,000₫
Tăng ham muốn và khoái cảm, dùng được cho nam, nữ, LGBT, hiệu quả nhanh chóng, không tác dụng phụ.
| Đã bán 35
Giảm 13%
Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA Jungle Juice Ultra Strong - Chai 10ml

Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA Jungle Juice Ultra Strong - Chai 10ml

10ml
450,000₫ 517,000₫
Tăng ham muốn và khoái cảm, dùng được cho nam, nữ, LGBT, hiệu quả nhanh chóng, không tác dụng phụ.
| Đã bán 19
Giảm 15%
Set chai hít tăng khoái cảm Popper P.R.C Fenzhi Xiaoxhi - Chai 40ml + 20ml

Set chai hít tăng khoái cảm Popper P.R.C Fenzhi Xiaoxhi - Chai 40ml + 20ml

40ml + 20ml
550,000₫ 650,000₫
- Tăng ham muốn và khoái cảm.
- Dùng được cho nam, nữ, LGBT.
- Hiệu quả nhanh, không tác dụng phụ.
| Đã bán 22
Giảm 15%
Set chai hít tăng khoái cảm Popper P.R.C Glenburgie 7HG Black Charm - Chai 40ml + 20ml

Set chai hít tăng khoái cảm Popper P.R.C Glenburgie 7HG Black Charm - Chai 40ml + 20ml

40ml + 20ml
550,000₫ 650,000₫
- Tăng ham muốn và khoái cảm.
- Dùng được cho nam, nữ, LGBT.
- Hiệu quả nhanh, không tác dụng phụ.
| Đã bán 14
Giảm 15%
Set chai hít tăng khoái cảm Popper P.R.C Glenburgie 7HG White Charm - Chai 40ml + 20ml

Set chai hít tăng khoái cảm Popper P.R.C Glenburgie 7HG White Charm - Chai 40ml + 20ml

40ml + 20ml
550,000₫ 650,000₫
- Tăng ham muốn và khoái cảm.
- Dùng được cho nam, nữ, LGBT.
- Hiệu quả nhanh, không tác dụng phụ.
| Đã bán 9
Giảm 15%
Set chai hít tăng khoái cảm Popper P.R.C Xion 10 - Chai 40ml + 20ml

Set chai hít tăng khoái cảm Popper P.R.C Xion 10 - Chai 40ml + 20ml

40ml + 20ml
550,000₫ 650,000₫
- Tăng ham muốn và khoái cảm.
- Dùng được cho nam, nữ, LGBT.
- Hiệu quả nhanh, không tác dụng phụ.
| Đã bán 12
Giảm 15%
Set chai hít tăng khoái cảm Popper P.R.C Datura - Chai 40ml + 20ml

Set chai hít tăng khoái cảm Popper P.R.C Datura - Chai 40ml + 20ml

40ml + 20ml
550,000₫ 650,000₫
- Tăng ham muốn và khoái cảm.
- Dùng được cho nam, nữ, LGBT.
- Hiệu quả nhanh, không tác dụng phụ.
| Đã bán 36
Giảm 15%
Set chai hít tăng khoái cảm Popper P.R.C Blue Devil - Chai 40ml + 20ml

Set chai hít tăng khoái cảm Popper P.R.C Blue Devil - Chai 40ml + 20ml

40ml + 20ml
550,000₫ 650,000₫
- Tăng ham muốn và khoái cảm.
- Dùng được cho nam, nữ, LGBT.
- Hiệu quả nhanh, không tác dụng phụ.
| Đã bán 20
Giảm 15%
Set chai hít tăng khoái cảm Popper P.R.C Dopamine - Chai 40ml + 20ml

Set chai hít tăng khoái cảm Popper P.R.C Dopamine - Chai 40ml + 20ml

40ml + 20ml
550,000₫ 650,000₫
- Tăng ham muốn và khoái cảm.
- Dùng được cho nam, nữ, LGBT.
- Hiệu quả nhanh, không tác dụng phụ.
| Đã bán 24
Giảm 15%
Set chai hít tăng khoái cảm Popper P.R.C Man At Play (Trắng) - Chai 40ml + 20ml

Set chai hít tăng khoái cảm Popper P.R.C Man At Play (Trắng) - Chai 40ml + 20ml

40ml + 20ml
550,000₫ 650,000₫
- Tăng ham muốn và khoái cảm.
- Dùng được cho nam, nữ, LGBT.
- Hiệu quả nhanh, không tác dụng phụ.
| Đã bán 29
Giảm 15%
Set chai hít tăng khoái cảm Popper P.R.C Man At Play (Đen) - Chai 40ml + 20ml

Set chai hít tăng khoái cảm Popper P.R.C Man At Play (Đen) - Chai 40ml + 20ml

40ml + 20ml
550,000₫ 650,000₫
- Tăng ham muốn và khoái cảm.
- Dùng được cho nam, nữ, LGBT.
- Hiệu quả nhanh, không tác dụng phụ.
| Đã bán 32
Giảm 15%
Set chai hít tăng khoái cảm Popper P.R.C Renergy Cubr - Chai 40ml + 20ml

Set chai hít tăng khoái cảm Popper P.R.C Renergy Cubr - Chai 40ml + 20ml

40ml + 20ml
550,000₫ 650,000₫
- Tăng ham muốn và khoái cảm.
- Dùng được cho nam, nữ, LGBT.
- Hiệu quả nhanh, không tác dụng phụ.
| Đã bán 18
Giảm 15%
Set chai hít tăng khoái cảm Popper P.R.C Party Party - Chai 40ml + 20ml

Set chai hít tăng khoái cảm Popper P.R.C Party Party - Chai 40ml + 20ml

40ml + 20ml
550,000₫ 650,000₫
- Tăng ham muốn và khoái cảm.
- Dùng được cho nam, nữ, LGBT.
- Hiệu quả nhanh, không tác dụng phụ.
| Đã bán 28
Giảm 15%
Set chai hít tăng khoái cảm Popper P.R.C Hell Bound - Chai 40ml + 20ml

Set chai hít tăng khoái cảm Popper P.R.C Hell Bound - Chai 40ml + 20ml

40ml + 20ml
550,000₫ 650,000₫
- Tăng ham muốn và khoái cảm.
- Dùng được cho nam, nữ, LGBT.
- Hiệu quả nhanh, không tác dụng phụ.
| Đã bán 20
Giảm 15%
Set chai hít tăng khoái cảm Popper P.R.C Bumble Bee - Chai 40ml + 10ml

Set chai hít tăng khoái cảm Popper P.R.C Bumble Bee - Chai 40ml + 10ml

40ml + 10ml
550,000₫ 650,000₫
- Tăng ham muốn và khoái cảm.
- Dùng được cho nam, nữ, LGBT.
- Hiệu quả nhanh, không tác dụng phụ.
| Đã bán 32
Giảm 15%
Set chai hít tăng khoái cảm Popper P.R.C The Beatles - Chai 40ml + 10ml

Set chai hít tăng khoái cảm Popper P.R.C The Beatles - Chai 40ml + 10ml

40ml + 10ml
550,000₫ 650,000₫
- Tăng ham muốn và khoái cảm.
- Dùng được cho nam, nữ, LGBT.
- Hiệu quả nhanh, không tác dụng phụ.
| Đã bán 28
Giảm 13%
Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA Cannabis - Chai 10ml

Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA Cannabis - Chai 10ml

10ml
450,000₫ 517,000₫
- Tăng ham muốn và khoái cảm.
- Dùng được cho nam, nữ, LGBT.
- Hiệu quả nhanh, không tác dụng phụ.
| Đã bán 26
Giảm 13%
Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA English Royale - Chai 10ml

Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA English Royale - Chai 10ml

10ml
450,000₫ 517,000₫
- Tăng ham muốn và khoái cảm.
- Dùng được cho nam, nữ, LGBT.
- Hiệu quả nhanh, không tác dụng phụ.
| Đã bán 19
Giảm 13%
Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA Pig - Chai 10ml

Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA Pig - Chai 10ml

10ml
450,000₫ 517,000₫
- Tăng ham muốn và khoái cảm.
- Dùng được cho nam, nữ, LGBT.
- Hiệu quả nhanh, không tác dụng phụ.
| Đã bán 18
Giảm 13%
Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA Ibiza - Chai 10ml

Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA Ibiza - Chai 10ml

10ml
450,000₫ 517,000₫
- Tăng ham muốn và khoái cảm.
- Dùng được cho nam, nữ, LGBT.
- Hiệu quả nhanh, không tác dụng phụ.
| Đã bán 34
Giảm 13%
Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA Iron Fist Ver 2 - Chai 10ml

Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA Iron Fist Ver 2 - Chai 10ml

10ml
450,000₫ 517,000₫
- Tăng ham muốn và khoái cảm.
- Dùng được cho nam, nữ, LGBT.
- Hiệu quả nhanh, không tác dụng phụ.
| Đã bán 15
Giảm 13%
Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA Rush Ultra Strong - Chai 10ml

Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA Rush Ultra Strong - Chai 10ml

10ml
450,000₫ 517,000₫
- Tăng ham muốn và khoái cảm.
- Dùng được cho nam, nữ, LGBT.
- Hiệu quả nhanh, không tác dụng phụ.
| Đã bán 60
Giảm 13%
Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA TNT - Chai 10ml

Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA TNT - Chai 10ml

10ml
450,000₫ 517,000₫
- Tăng ham muốn và khoái cảm.
- Dùng được cho nam, nữ, LGBT.
- Hiệu quả nhanh, không tác dụng phụ.
| Đã bán 26
Giảm 13%
Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA Rush Gold - Chai 10ml

Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA Rush Gold - Chai 10ml

10ml
450,000₫ 517,000₫
- Tăng ham muốn và khoái cảm.
- Dùng được cho nam, nữ, LGBT.
- Hiệu quả nhanh, không tác dụng phụ.
| Đã bán 20
Giảm 13%
Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA Superman - Chai 10ml

Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA Superman - Chai 10ml

10ml
450,000₫ 517,000₫
- Tăng ham muốn và khoái cảm.
- Dùng được cho nam, nữ, LGBT.
- Hiệu quả nhanh, không tác dụng phụ.
| Đã bán 25
Giảm 13%
Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA Jungle Juice Plus - Chai 10ml

Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA Jungle Juice Plus - Chai 10ml

10ml
450,000₫ 517,000₫
- Tăng ham muốn và khoái cảm.
- Dùng được cho nam, nữ, LGBT.
- Hiệu quả nhanh, không tác dụng phụ.
| Đã bán 62
Giảm 13%
Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA Buzz - Chai 10ml

Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA Buzz - Chai 10ml

10ml
450,000₫ 517,000₫
- Tăng ham muốn và khoái cảm.
- Dùng được cho nam, nữ, LGBT.
- Hiệu quả nhanh, không tác dụng phụ.
| Đã bán 41
Giảm 13%
Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA Hulk - Chai 10ml

Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA Hulk - Chai 10ml

10ml
450,000₫ 517,000₫
- Tăng ham muốn và khoái cảm.
- Dùng được cho nam, nữ, LGBT.
- Hiệu quả nhanh, không tác dụng phụ.
| Đã bán 22
Giảm 13%
Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA Ram Leather Cleaner - Chai 10ml

Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA Ram Leather Cleaner - Chai 10ml

10ml
450,000₫ 517,000₫
- Tăng ham muốn và khoái cảm.
- Dùng được cho nam, nữ, LGBT.
- Hiệu quả nhanh, không tác dụng phụ.
| Đã bán 80
Giảm 13%
Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA Thunder Ball - Chai 10ml

Chai hít tăng khoái cảm Popper PWD USA Thunder Ball - Chai 10ml

10ml
450,000₫ 517,000₫
- Tăng ham muốn và khoái cảm.
- Dùng được cho nam, nữ, LGBT.
- Hiệu quả nhanh, không tác dụng phụ.
| Đã bán 46

Chai Hít Popper

Mục lục bài viết

Khi nhắc đến chai hít popper, nhiều người rất muốn sử dụng chúng để kích thích khoái cảm cho “cuộc yêu” nhưng vẫn còn lo ngại về hiệu quả của dòng sản phẩm này. Thấu hiểu điều này, sau đây Gunshop sẽ giải đáp cho độc giả tất cả những câu hỏi về popper:

Làm sao phân biệt chai hít Popper nào dành cho Top và cho Bot?

Trên thực tế, các sản phẩm chai hít Popper dành cho bot được điều chế để ức chế cơ hoành của bot được giãn nở. Từ đó làm giảm tình trạng đau rát đồng thời tăng ham muốn tình dục, khiến họ luôn khao khát được top thỏa mãn cơn khát dục tình.

Chính vì thế, những sản phẩm chai hít Popper dành cho bot sẽ không có bất kỳ tác dụng nào trên “cậu nhỏ” và top cũng không thể sử dụng được sản phẩm này. Bạn có thể dựa trên yếu tố này để phân biệt giữa popper dành cho Top và cho Bot.

Sử dụng nhiều chai hít Popper có bị phụ thuộc sau này không?

Chai popper chính hãng thường chỉ đem lại hiệu quả ngay lập tức và kéo dài trong vài phút ngắn ngủi của “cuộc yêu”. Vậy nên, người dùng có thể yên tâm rằng sản phẩm sẽ không gây nghiện hoặc khiến bạn bị phụ thuộc vào chúng trong tương lai.

Tuy nhiên, đôi trẻ cần chú ý sử dụng liều lượng phù hợp, không nên hít quá số lần ghi trên bao bì để phòng tránh tình trạng sốc thuốc, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và làm gián đoạn “cuộc yêu”.

Người dễ bị kích ứng dùng Popper được không?

Chai Popper được sản xuất từ những hoạt chất có tác dụng kích thích ham muốn tình dục mạnh mẽ. Tuy nhiên, sản phẩm này không được khuyến khích sử dụng với những người dễ bị kích ứng, có tiền sử bệnh tim hay đường hô hấp,...

Trong những trường hợp người dùng chủ quan và cố tình sử dụng có thể phải đối mặt với những hệ lụy nghiêm trọng như choáng váng, ngất xỉu, đột quỵ,...

Chính vì vậy, cách tốt nhất là bạn nên liên hệ trực tiếp với Gunshop để được đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi tư vấn và giải đáp trực tiếp về cách sử dụng và lựa chọn được những sản phẩm chai hít popper phù hợp.

Gunshop có phải là shop popper chính hãng không?

Popper luôn là một trong những loại “hàng” hiếm được nhiều đôi trẻ săn lùng, đặc biệt là các cặp đồng tính nam. Bởi nó khiến họ có thể phá bỏ mọi rào cản, tìm thấy những cực khoái thăng hoa nhất của cách “yêu” từ “cửa sau”.

Nếu bạn đang băn khoăn về địa chỉ mua popper thì hãy ghé ngay Gunshop. Chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng, chính hãng 100% với giá cả phải chăng cho quý khách hàng.

Chưa kể tới, Gunshop còn sở hữu phương thức giao hàng linh hoạt trên toàn quốc, bạn chỉ cần đặt hàng. Chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những sản phẩm “phòng the” trong thời gian sớm nhất.

icon share 1 icon share 2 icon share 3
Trang chủ
Tài khoản Cửa hàng Hotline