Làm thế nào để hủy đơn hàng ?

Gun Shop 19/01/2019

Mục lục bài viết


Quý khách muốn hủy đơn hàng đã đặt tại Gunshop, vui lòng liên hệ với Gunshop thông qua Hotline 0938 133 165.

Hoặc khi nhân viên Gunshop gọi cho quý khách để xác nhận đơn hàng, quý khách vui lòng thông báo hủy đơn.