Gunshop.vn
Giảm 15%
Sáp vuốt tóc Lockhart's Water Based Paradox Pomade - Hộp 113gr

Sáp vuốt tóc Lockhart's Water Based Paradox Pomade - Hộp 113gr

113gr
359,000₫ 423,000₫
- Độ bóng cao, độ giữ nếp tốt.
- Độ rít thấp, tạo texture đẹp mắt và tạo độ phồng cao.
- Hương nước hoa.
| Đã bán 1
Giảm 15%
Sáp vuốt tóc Lockhart's Michiganian Hunger Pomade Goon Grease - Hộp 113gr

Sáp vuốt tóc Lockhart's Michiganian Hunger Pomade Goon Grease - Hộp 113gr

113gr
359,000₫ 423,000₫
- Độ bóng cao, độ giữ nếp cực tốt.
- Độ rít thấp, tạo texture đẹp mắt và tạo độ phồng cao.
- Hương gỗ gụ, thép lạnh, cam quýt.
| Đã bán 1
Giảm 24%
Sáp vuốt tóc Lockhart's Heavy Hold Pomade

Sáp vuốt tóc Lockhart's Heavy Hold Pomade

113gr 35gr
179,000₫ 234,000₫
- Độ bóng mờ tự nhiên, độ giữ nếp cực tốt.
- Độ rít thấp, tạo texture đẹp mắt và tạo độ phồng cao.
- Hương dừa và vanila.
| Đã bán 2
Giảm 13%
Sáp vuốt tóc Lockhart's Grease Sells Pomade Goon Grease - Hộp 113gr

Sáp vuốt tóc Lockhart's Grease Sells Pomade Goon Grease - Hộp 113gr

113gr
339,000₫ 389,000₫
- Độ bóng cao.
- Độ rít thấp, cho cảm giác lùa tay cực kì dễ, Khả năng kết dính tốt, tạo độ phồng cao.
- Hương perfume cổ điển.
| Đã bán 1
Giảm 17%
Sáp vuốt tóc Lockhart's Epicus Goonicus Greaseicus Pomade Goon Grease - Hộp 113gr

Sáp vuốt tóc Lockhart's Epicus Goonicus Greaseicus Pomade Goon Grease - Hộp 113gr

113gr
359,000₫ 434,000₫
- Độ bóng cao, độ rít thấp, giữ nếp tốt, tạo texture đẹp, tạo phồng cao.
- Hương gỗ hồng sắc, huyết rồng, xạ hương.
| Đã bán 0
Giảm 10%
Nước dưỡng tạo phồng tóc Lockhart’s Blue Lagoon Texture Tonic - Chai 118ml

Nước dưỡng tạo phồng tóc Lockhart’s Blue Lagoon Texture Tonic - Chai 118ml

118ml
359,000₫ 400,000₫
Độ bóng thấp, giữ nếp tự nhiên và tạo độ liên kết lộn tóc cao, hương nước hoa tự nhiên,
| Đã bán 1
Giảm 7%
Sáp vuốt tóc Lockhart’s Anti-Gravity - Hộp 105gr

Sáp vuốt tóc Lockhart’s Anti-Gravity - Hộp 105gr

105gr
379,000₫ 409,000₫
Độ bóng mờ tự nhiên, độ rít thấp, độ giữ nếp cao, dễ tạo kiểu, không bị mất nếp, hương coven.
| Đã bán 5
Giảm 14%
Sáp vuốt tóc Lockhart's Grease All End All - Canadian Thrash Matte Clay - Hộp 100gr

Sáp vuốt tóc Lockhart's Grease All End All - Canadian Thrash Matte Clay - Hộp 100gr

100gr
359,000₫ 419,000₫
- Độ bóng nhẹ, độ rít thấp, độ giữ nếp cao, tạo phòng tốt.
- Dẽ tạo kiểu khi đội nón bảo hiểm.
- Hương dứa, bạch đậu khấu.
| Đã bán 1
Giảm 8%
Sáp vuốt tóc Lockhart’s Unorthodox Water Based Goon Pomade - Hộp 105gr

Sáp vuốt tóc Lockhart’s Unorthodox Water Based Goon Pomade - Hộp 105gr

105gr
461,000₫ 500,000₫
Độ bóng cao và giảm dần theo thời gian, độ rít thấp, tạo texture đẹp mắt và tạo độ phồng cao, giữ nếp tóc, hương Spicy Goon.
| Đã bán 31
Giảm 11%
Sáp vuốt tóc Lockhart’s Lemon Goom Grease Pomade - Hộp 114gr

Sáp vuốt tóc Lockhart’s Lemon Goom Grease Pomade - Hộp 114gr

114gr
446,000₫ 500,000₫
Độ bóng cao và giảm dần theo thời gian, độ rít thấp, tạo texture đẹp mắt và tạo độ phồng cao, giữ nếp tốt, hương nước hoa tông Citrus.
| Đã bán 8
Giảm 11%
Sáp vuốt tóc Lockhart’s Goon Grease - Citrus Cologne - Hộp 113gr

Sáp vuốt tóc Lockhart’s Goon Grease - Citrus Cologne - Hộp 113gr

113gr
446,000₫ 500,000₫
Độ bóng cao và giảm dần theo thời gian, độ rít thấp, tạo texture đẹp mắt và tạo độ phồng cao, giữ nếp chắc, hương Citrus Cologne.
| Đã bán 12
icon share 1 icon share 2 icon share 3
Trang chủ
Tài khoản Cửa hàng Hotline