Gunshop.vn
Sắp xếp theo
Giảm 7%
Bao cao su Shell Play Rider 6 tính năng - Hộp 10 cái + 1 vòng đeo kéo dài thời gian

Bao cao su Shell Play Rider 6 tính năng - Hộp 10 cái + 1 vòng đeo kéo dài thời gian

10 cái + 1 vòng đeo Size 52mm
650,000₫ 700,000₫
- Siêu mỏng, hương dâu.
- 500 điểm nổi li ti, nhiều gân sọc.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- 1 vòng đeo kéo dài thời gian.
| Đã bán 8
Giảm 8%
Bao cao su Shell Play Circle 6 tính năng - Hộp 10 cái + 1 vòng đeo kéo dài thời gian

Bao cao su Shell Play Circle 6 tính năng - Hộp 10 cái + 1 vòng đeo kéo dài thời gian

10 cái + 1 vòng đeo Size 52mm
550,000₫ 600,000₫
- Siêu mỏng, hương chocolate.
- 500 điểm nổi li ti, nhiều gân sọc.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- 1 vòng đeo kéo dài thời gian.
| Đã bán 8
Giảm 17%
Bao cao su Shell Play Choker 6 tính năng - Hộp 10 cái + 1 vòng đeo kéo dài thời gian

Bao cao su Shell Play Choker 6 tính năng - Hộp 10 cái + 1 vòng đeo kéo dài thời gian

Size 52mm 10 cái + 1 vòng đeo
750,000₫ 900,000₫
- Siêu mỏng, hương trái cây nhiệt đới.
- 500 điểm nổi li ti, nhiều gân sọc.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- 1 vòng đeo kéo dài thời gian.
| Đã bán 5
Giảm 7%
Bao cao su Shell Play Jelly 6 tính năng - Hộp 10 cái + 1 vòng đeo kéo dài thời gian

Bao cao su Shell Play Jelly 6 tính năng - Hộp 10 cái + 1 vòng đeo kéo dài thời gian

Size 52mm 10 cái + 1 vòng đeo
650,000₫ 700,000₫
- Siêu mỏng, bạc hà mát lạnh.
- 500 điểm nổi li ti, nhiều gân sọc.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- 1 vòng đeo kéo dài thời gian.
| Đã bán 5
Giảm 7%
Bao cao su Shell Dragon Fire - Hộp 5 bao gai, bi nổi lớn + 5 bao Shell Performax (Hộp 10 cái)

Bao cao su Shell Dragon Fire - Hộp 5 bao gai, bi nổi lớn + 5 bao Shell Performax (Hộp 10 cái)

10 cái
280,000₫ 300,000₫
- 5 chiếc bao gai, bi, râu siêu lớn.
- 5 Chiếc bao shell kéo dài, gân gai, tổng hợp.
| Đã bán 197
Giảm 25%
Bao cao su Shell Dino Trice - Hộp 1 bao gai, 2 vòng bi + 1 bao Shell Performax (Hộp 2 cái)

Bao cao su Shell Dino Trice - Hộp 1 bao gai, 2 vòng bi + 1 bao Shell Performax (Hộp 2 cái)

2 cái
60,000₫ 80,000₫
- 1 chiếc bao 2 vòng bi, râu siêu lớn.
- 1 chiếc bao Shell kéo dài, gân, gai.
| Đã bán 43
Giảm 25%
Bao cao su Shell Dino Iguan - Hộp 1 bao 3 vòng bi siêu lớn + 1 bao Shell Performax (Hộp 2 cái)

Bao cao su Shell Dino Iguan - Hộp 1 bao 3 vòng bi siêu lớn + 1 bao Shell Performax (Hộp 2 cái)

2 cái
60,000₫ 80,000₫
- 1 chiếc bao 3 vòng bi siêu lớn.
- 1 chiếc bao Shell kéo dài, gân, gai.
| Đã bán 117
Giảm 25%
Bao cao su Shell Dino T-rex - Hộp 1 bao nhiều vòng gai, bi nổi lớn + 1 bao Shell Performax (Hộp 2 cái)

Bao cao su Shell Dino T-rex - Hộp 1 bao nhiều vòng gai, bi nổi lớn + 1 bao Shell Performax (Hộp 2 cái)

2 cái
60,000₫ 80,000₫
1 chiếc bao nhiều vòng gai, bi nổi lớn.
- 1 chiếc bao Shell kéo dài, gân, gai.
| Đã bán 66
Giảm 25%
Bao cao su Shell Dino Spino - Hộp 1 bao 2 vòng gai, bi nổi lớn + 1 bao Shell Performax (Hộp 2 cái)

Bao cao su Shell Dino Spino - Hộp 1 bao 2 vòng gai, bi nổi lớn + 1 bao Shell Performax (Hộp 2 cái)

2 cái
60,000₫ 80,000₫
- 1 chiếc bao 2 vòng gai, bi nổi lớn.
- 1 chiếc bao Shell kéo dài, gân, gai.
| Đã bán 34
Giảm 25%
Bao cao su Shell Dino Dora - Hộp 1 bao gai, 3 vòng bi + 1 bao Shell Performax (Hộp 2 cái)

Bao cao su Shell Dino Dora - Hộp 1 bao gai, 3 vòng bi + 1 bao Shell Performax (Hộp 2 cái)

2 cái
60,000₫ 80,000₫
- 1 chiếc bao 3 vòng bi, râu siêu lớn.
- 1 chiếc bao Shell kéo dài, gân, gai.
| Đã bán 54
Giảm 6%
Bao cao su Shell Bigtime - Size 54mm, siêu mỏng, chống tuột, kéo dài thời gian - Hộp 10 cái

Bao cao su Shell Bigtime - Size 54mm, siêu mỏng, chống tuột, kéo dài thời gian - Hộp 10 cái

10 cái Size 54mm
290,000₫ 310,000₫
- Siêu mỏng, mềm mịn.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột, ôm sát.
- Hương trái cây nhiệt đới.
| Đã bán 36
Giảm 6%
Bao cao su Shell Close Fit - Size 49mm, siêu mỏng, chống tuột, kéo dài thời gian - Hộp 10 cái

Bao cao su Shell Close Fit - Size 49mm, siêu mỏng, chống tuột, kéo dài thời gian - Hộp 10 cái

Size 49mm 10 cái
290,000₫ 310,000₫
- Siêu mỏng, mềm mịn.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột, ôm sát.
- Hương trái cây nhiệt đới.
| Đã bán 56
Giảm 10%
Bao cao su Shell Invisible - Siêu mỏng, chống tuột, kéo dài thời gian - Hộp 3 cái

Bao cao su Shell Invisible - Siêu mỏng, chống tuột, kéo dài thời gian - Hộp 3 cái

3 cái Size 52mm
95,000₫ 105,000₫
- Siêu mỏng, mềm mịn.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- Hương vani.
| Đã bán 7
Giảm 10%
Bao cao su Shell Perky Prolong - Siêu mỏng, kéo dài thời gian, hương cà phê - Hộp 3 cái

Bao cao su Shell Perky Prolong - Siêu mỏng, kéo dài thời gian, hương cà phê - Hộp 3 cái

3 cái Size 52mm
95,000₫ 105,000₫
- Siêu mỏng.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- Hương cà phê tăng hưng phấn.
| Đã bán 8
Giảm 10%
Bao cao su Shell Tropical Prolong - Siêu mỏng, kéo dài thời gian, hương hoa quả nhiệt đới - Hộp 3 cái

Bao cao su Shell Tropical Prolong - Siêu mỏng, kéo dài thời gian, hương hoa quả nhiệt đới - Hộp 3 cái

3 cái Size 52mm
95,000₫ 105,000₫
- Siêu mỏng.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- Hương hoa quả nhiệt đới tươi mát.
| Đã bán 13
Giảm 10%
Bao cao su Shell Cool Prolong - Siêu mỏng, kéo dài thời gian, bạc hà mát lạnh - Hộp 3 cái

Bao cao su Shell Cool Prolong - Siêu mỏng, kéo dài thời gian, bạc hà mát lạnh - Hộp 3 cái

3 cái Size 52mm
95,000₫ 105,000₫
- Siêu mỏng.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- Tinh chất bạc hà mát lạnh.
| Đã bán 8
Giảm 10%
Bao cao su Shell Sensitive Prolong - Siêu mỏng 0.03mm, kéo dài thời gian - Hộp 3 cái

Bao cao su Shell Sensitive Prolong - Siêu mỏng 0.03mm, kéo dài thời gian - Hộp 3 cái

3 cái Size 52mm
95,000₫ 105,000₫
- Siêu mỏng, truyền thống.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- Hương vani.
| Đã bán 7
Giảm 6%
Bao cao su Shell Choco Prolong - Siêu mỏng, kéo dài thời gian, hương chocolate - Hộp 10 cái

Bao cao su Shell Choco Prolong - Siêu mỏng, kéo dài thời gian, hương chocolate - Hộp 10 cái

10 cái Size 52mm
280,000₫ 299,000₫
- Siêu mỏng.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- Hương chocolate.
| Đã bán 44
Giảm 6%
Bao cao su Shell Cool Prolong - Siêu mỏng, kéo dài thời gian, bạc hà mát lạnh - Hộp 10 cái

Bao cao su Shell Cool Prolong - Siêu mỏng, kéo dài thời gian, bạc hà mát lạnh - Hộp 10 cái

Size 52mm 10 cái
280,000₫ 299,000₫
- Siêu mỏng.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- Tinh chất bạc hà mát lạnh.
| Đã bán 121
Giảm 6%
Bao cao su Shell Perky Prolong - Siêu mỏng, kéo dài thời gian, hương cà phê - Hộp 10 cái

Bao cao su Shell Perky Prolong - Siêu mỏng, kéo dài thời gian, hương cà phê - Hộp 10 cái

Size 52mm 10 cái
280,000₫ 299,000₫
- Siêu mỏng.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- Hương cà phê tăng hưng phấn.
| Đã bán 49
Giảm 6%
Bao cao su Shell Tropical Prolong - Siêu mỏng, kéo dài thời gian, hương hoa quả nhiệt đới - Hộp 10 cái

Bao cao su Shell Tropical Prolong - Siêu mỏng, kéo dài thời gian, hương hoa quả nhiệt đới - Hộp 10 cái

Size 52mm 10 cái
280,000₫ 299,000₫
- Siêu mỏng.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- Hương hoa quả nhiệt đới tươi mát.
| Đã bán 81
Giảm 10%
Bao cao su Shell Play Cocks 6 tính năng - Hộp 10 cái + 3 vòng đeo kéo dài thời gian

Bao cao su Shell Play Cocks 6 tính năng - Hộp 10 cái + 3 vòng đeo kéo dài thời gian

10 cái + 3 vòng đeo Size 52mm
450,000₫ 500,000₫
- Siêu mỏng, hương dâu.
- 500 điểm nổi li ti, nhiều gân sọc.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- 3 vòng đeo kéo dài thời gian.
| Đã bán 35
Giảm 10%
Bao cao su Shell Play Ring 6 tính năng - Hộp 10 cái + 1 vòng đeo kéo dài thời gian

Bao cao su Shell Play Ring 6 tính năng - Hộp 10 cái + 1 vòng đeo kéo dài thời gian

Size 52mm 10 cái + 1 vòng đeo
450,000₫ 500,000₫
- Siêu mỏng, hương dâu.
- 500 điểm nổi li ti, nhiều gân sọc.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- 1 vòng đeo kéo dài thời gian.
| Đã bán 23
Giảm 6%
Bao cao su Shell Invisible - Siêu mỏng, chống tuột, kéo dài thời gian - Hộp 10 cái

Bao cao su Shell Invisible - Siêu mỏng, chống tuột, kéo dài thời gian - Hộp 10 cái

Size 52mm 10 cái
280,000₫ 299,000₫
- Siêu mỏng, mềm mịn.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- Hương vani.
| Đã bán 310
Giảm 6%
Bao cao su Shell Giant Entering - Gân nổi, bi tăng 3cm - Hộp 10 cái

Bao cao su Shell Giant Entering - Gân nổi, bi tăng 3cm - Hộp 10 cái

Size 52mm 10 cái + 2 bi 3cm
290,000₫ 310,000₫
- Bi silicon 3cm, chống tuột.
- Nhiều gel bôi trơn.
- Gai nổi, gân sọc.
- Kéo dài thời gian.
| Đã bán 38
Giảm 7%
Bao cao su Shell Sensitive Prolong - Siêu mỏng 0.03mm, kéo dài thời gian - Hộp 10 cái

Bao cao su Shell Sensitive Prolong - Siêu mỏng 0.03mm, kéo dài thời gian - Hộp 10 cái

Size 52mm 10 cái
280,000₫ 300,000₫
- Siêu mỏng, truyền thống.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Thiết kế chống tuột.
- Hương vani.
| Đã bán 157
Giảm 12%
Bao cao su Shell Love Bead - Gân nổi, kéo dài thời gian, bi tăng 1.5cm - Hộp 5 cái

Bao cao su Shell Love Bead - Gân nổi, kéo dài thời gian, bi tăng 1.5cm - Hộp 5 cái

5 cái + 5 bi 1.5cm Size 52mm
290,000₫ 330,000₫
- Bi silicon 1.5cm.
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Gai nổi, gân sóng.
- Ôm sát chống tuột.
| Đã bán 43
Giảm 9%
Bao cao su Shell Triple Mix - Siêu mỏng, mát lạnh, gân gai - Hộp 12 cái

Bao cao su Shell Triple Mix - Siêu mỏng, mát lạnh, gân gai - Hộp 12 cái

12 cái Size 52mm
210,000₫ 230,000₫
Gồm 3 loại bao Shell Performax, Shell Seahorse, Shell Intense với các tính năng khác nhau.
| Đã bán 50
Giảm 18%
Bao cao su Shell Seahorse - Kéo dài thời gian - Hộp 3 cái

Bao cao su Shell Seahorse - Kéo dài thời gian - Hộp 3 cái

3 cái Size 52mm
60,000₫ 73,000₫
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Gân sọc nổi.
- Ôm sát chống tuột.
- Bạc hà mát lạnh.
| Đã bán 115
Giảm 12%
Bao cao su Shell Seahorse - Kéo dài thời gian - Hộp 10 cái

Bao cao su Shell Seahorse - Kéo dài thời gian - Hộp 10 cái

Size 52mm 10 cái
150,000₫ 170,000₫
- Kéo dài thời gian 3-4 lần.
- Gân sọc nổi.
- Ôm sát chống tuột.
- Bạc hà mát lạnh.
| Đã bán 163

Shell

Mục lục bài viết

Shell là thương hiệu nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Những sản phẩm đến từ nhà sản xuất này đang được hàng triệu người dùng Việt tin dùng, mang đến cho các đôi trẻ trải nghiệm tình dục mỹ mãn và đầy thăng hoa.

Shell thương hiệu bao cao su, gel bôi trơn cao cấp phân phối chính hãng tại Gunshop

Thương hiệu Shell

Thương hiệu Shell đến từ Hàn Quốc và được thành lập vào năm 2015. Thương hiệu này chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm như bao cao su, gel bôi trơn,… chất lượng và đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng.

Shell luôn chú trọng tối đa tới chất lượng của sản phẩm, sử dụng nguyên liệu cao cấp và đảm bảo sự an toàn tối đa cho người dùng. Các sản phẩm đến từ nhà Shell luôn trải qua chu trình sản xuất hiện đại, đảm bảo chất lượng cao nhất.

Không dừng lại ở đó, Shell còn chú trọng kiểm nghiệm sản phẩm nghiêm ngặt trước khi tung ra thị trường. Thương hiệu cũng xây dựng những chính sách bảo hành sản phẩm, đảm bảo khách hàng yên tâm khi sử dụng.

Tính đến nay, thương hiệu đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tại nước ta, các sản phẩm đến từ Shell luôn thuộc top bán chạy nhất trên nhiều kênh phân phối, bao gồm cả online và offline.

Những sản phẩm của Shell được ưa chuộng nhất hiện nay

Mỗi sản phẩm của Shell đều tạo ra sức hút đặc biệt, mang đến sự trải nghiệm đầy kích thích khiến người dùng hài lòng. Song, dưới đây là những sản phẩm đình đám nhất đến từ thương hiệu này:

Bao cao su siêu mỏng Shell Invisible

Bao cao su siêu mỏng Shell Invisible khẳng định vị thế của thương hiệu hàng đầu, với thiết kế siêu mỏng tàng hình chỉ 0.03mm, thỏa mãn mong cầu của hàng triệu quý ông được cảm nhận cực khoái chân thực như da chạm da.

Shell thương hiệu bao cao su, gel bôi trơn cao cấp phân phối chính hãng tại Gunshop

Bao cao su siêu mỏng Shell Invisible

Không chỉ dừng lại ở thiết kế siêu mỏng, sản phẩm còn sở hữu công nghệ ôm sát, chống tuột và kéo dài thời gian quan hệ tình dục gấp 2 - 3 lần bình thường. Cùng với hương thơm vani dịu nhẹ, lan tỏa nhẹ nhàng suốt cả chặng “yêu”.

Tất cả những tính năng ưu việt nhất đều được tích hợp trong một mẫu bao cao su, tạo nên trải nghiệm đồng điệu cho người dùng. Có thể nói, vượt xa cả sự an toàn, sản phẩm chính là trợ thủ hoàn hảo cho cuộc “yêu” của các cặp đôi.

Mua ngay sản phẩm

Bao cao su kéo dài thời gian Shell Performax 6 in 1

Bao cao su giúp tránh thai là tính năng cốt lõi của mọi sản phẩm. Vậy nhưng, với thương hiệu Shell, các nhà nghiên cứu không chỉ phát triển hoàn hảo tính năng đó, mà còn bổ sung thêm những ưu năng vượt trội khác trong một mẫu bao cao su.

Shell thương hiệu bao cao su, gel bôi trơn cao cấp phân phối chính hãng tại Gunshop

Bao cao su siêu mỏng Shell Performax 6 in 1 kéo dài thời gian

Đó chính là bao cao su Shell Perfomax 6 in 1 - Tích hợp 6 tính năng đột phá trong cùng một sản phẩm, bao gồm: Kéo dài thời gian, thiết kế gân và điểm nổi, nút thắt chống tuột, siêu mỏng và hương dâu ngọt ngào.

Trong đó nổi bật nhất chính là khả năng kéo dài thời gian quan hệ giúp phái mạnh bền bỉ “đâm” nàng trong mọi hiệp yêu. Nhờ sản phẩm được bổ sung 9% hoạt chất Benzocain trong chất bôi trơn, tăng khả năng quan hệ gấp nhiều lần bình thường.

Mua ngay sản phẩm

Dung dịch vệ sinh nam dạng bọt Shell Masculine Scents

Nam giới hiện đại, “lâm trận” là phải sạch thơm. Muốn nâng tầm quyến rũ cho “cậu nhỏ” của bạn trước người ấy thì nhất định không nên bỏ qua dung dịch vệ sinh nam dạng bọt Shell Masculine Scents - Sản phẩm được quý ông hiện đại cực ưa chuộng.

Shell thương hiệu bao cao su, gel bôi trơn cao cấp phân phối chính hãng tại Gunshop

Dung dịch vệ sinh nam dạng bọt Shell Masculine Scents

Sản phẩm giúp làm sạch vùng kín nhẹ nhàng, sử dụng lâu dài giúp giảm thiểu đáng kể mùi hôi vùng kín. Đặc biệt, bên trong dung dịch vệ sinh nam còn tích hợp hoạt chất tạo hương lành tính.

Chính điều này khiến “cậu nhỏ” của chàng sẽ như được “ướp hương” sau mỗi lần vệ sinh, cho vùng kín của chàng sở hữu mùi hương nam tính và đầy quyến rũ. Sản phẩm được bào chế dưới dạng bọt rửa, làm sạch nhanh chóng và vô cùng tiện lợi.

Mua ngay sản phẩm

Gel bôi trơn tinh chất lô hội Shell Aloe Vera

Gel bôi trơn tinh chất lô hội Shell Aloe Vera đã chiếm lĩnh thị trường gel bôi trơn trong nhiều năm nay. Đây là một trong những sản phẩm quen thuộc được các cặp đôi đặc biệt ưa chuộng bởi độ lành tính và an toàn.

Shell thương hiệu bao cao su, gel bôi trơn cao cấp phân phối chính hãng tại Gunshop

Gel bôi trơn tinh chất lô hội Shell Aloe Vera

Sản phẩm chinh phục người dùng bởi khả năng cấp ẩm tự nhiên, giúp làm mềm những mô âm đạo. Từ đó tăng độ ẩm mướt và khả năng tiết dịch nhờn cho “cô bé”, khiến nơi ấy của nàng như một dòng suối ướt át, trong lành mà ai cũng muốn đắm mình.

Đây là giải pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng khi quan hệ tình dục giúp giảm đau rát và “ân ái” dễ dàng hơn. Sản phẩm là sự kết hợp giữa những thành phần gốc nước và gốc silicon y tế an toàn, mềm mại và lâu khô.

Mua ngay sản phẩm

Gel bôi trơn hậu môn mát lạnh Shell Supermen Cooling

Gel bôi trơn hậu môn mát lạnh Shell Supermen Cooling - Bí kíp cho những màn “ân ái” cửa sau sung sướng đê mê, trượt vô là phê. Sản phẩm được thiết kế với kiểu dáng đặc biệt, đáp ứng nhu cầu quan hệ tình dục hậu môn của các cặp đôi.

Shell thương hiệu bao cao su, gel bôi trơn cao cấp phân phối chính hãng tại Gunshop

Gel bôi trơn hậu môn mát lạnh Shell Supermen Cooling

Cụ thể, phần vòi của gel bôi trơn được làm dưới dạng đầu ống bơm tiện lợi, giúp bạn dễ dàng đưa gel bôi trơn vào bên trong hậu môn. Các hoạt chất trong gel bôi trơn có tác dụng giảm ma sát và giảm đau rát khi quan hệ.

Đặc biệt, trong gel bôi trơn còn chứa tinh chất đặc biệt đem tới cảm giác mát lạnh trong từng cú nhấp. Khiến nơi giao thoa của đôi trẻ truyền đi những cực khoái tê dại, sung sướng cùng cực và kích thích hưng phấn tình dục.

Mua ngay sản phẩm

Gel bôi trơn se khít âm đạo và tăng khoái cảm nữ Shell Love

Gel bôi trơn se khít âm đạo và tăng khoái cảm nữ Shell Love - Sản phẩm đưa nàng chạm đến khoái cảm ngây dại, tận hưởng sự “ân ái” cuồng nhiệt giữa bạn và người ấy với những cung bậc cảm xúc đê mê nhất.

Shell thương hiệu bao cao su, gel bôi trơn cao cấp phân phối chính hãng tại Gunshop

Gel bôi trơn se khít âm đạo và tăng khoái cảm nữ Shell Love

Đó là nhờ sản phẩm có chứa tinh chất Collagen tự nhiên se khít cho nơi ấy của nàng trở nên mềm mại và “mọng nước”, khiến chàng nhìn thấy chỉ muốn đút vào thật sâu, ở trong thật lâu.

Với những ai đang bị khô hạn âm đạo thì đây chắc chắn chính là một trợ thủ tuyệt vời để nàng tìm lại khoái cảm thăng hoa như thời con gái, tận hưởng sự sung sướng trọn vẹn mà không vướng phải bất kỳ nỗi lo nào do “cô bé” thiếu nước.

Mua ngay sản phẩm

Mua sản phẩm Shell chính hãng tại Gunshop

Gunshop là đơn vị phân phối chính thống sản phẩm từ thương hiệu Shell ở thị trường Việt Nam. Có thể nói, rất hiếm hệ thống phân phối sản phẩm chăm sóc sức khỏe tình dục nào ở nước ta sở hữu đầy đủ bộ sưu tập sản phẩm của Shell như Gunshop.

Tất tần tật những siêu phẩm từ bao cao su cho đến gel bôi trơn của Shell luôn được cập nhập liên tục trên kệ hàng của Gunshop, giúp bạn có thể dễ dàng lựa chọn được những sản phẩm ưng ý nhất.

Bên cạnh nguồn gốc rõ ràng, khi mua sản phẩm Shell chính hãng tại Gunshop, bạn còn nhận được sự tư vấn tận tâm từ đội ngũ chuyên viên tại đây. Bạn có thể nhắn tin thầm kín hoặc đến trực tiếp các cửa hàng để được giải đáp.

Chưa kể, không còn tốn thời gian “bôn ba” bên ngoài đi tìm trợ thủ tình dục. Đến với Gunshop, bạn hoàn toàn có thể ghé gunshop.vn để “đi chợ” online, sắm những vũ khí đẳng cấp chỉ trong vài phút với mức giá tốt nhất và được ship tận nhà.

Đó là lý do hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam vẫn luôn tin chọn Gunshop trong nhiều năm qua. Đừng để những phút giây “ân ái” trôi qua ảm đạm, bởi Gunshop luôn ở đây giúp bạn chinh phục cực khoái nhờ sự “phò tá” của vũ khí đỉnh cao.

Shell thương hiệu bao cao su, gel bôi trơn cao cấp phân phối chính hãng tại Gunshop

Gunshop - Hệ thống phân phối sản phẩm thương hiệu Shell chính hãng tại Việt Nam

Các câu hỏi thường gặp

Vấn đề nhiều người quan tâm nhất khi tìm mua bao cao su Shell chính là nguồn gốc sản phẩm và sự khác biệt của mẫu định mua với các sản phẩm khác trên thị trường, với những câu hỏi điển hình như:

Bao cao su Shell có gì nổi trội so với các loại bao cao su khác?

Bao cao su Shell nổi bật hơn các loại bao cao su khác chính là độ an toàn và thiết kế tích hợp đa tính năng. Những sản phẩm đến từ thương hiệu Shell luôn được sản xuất theo dây chuyền hiện đại nhất.

Chính điều này đã tạo nên vị thế khác biệt của bao cao su Shell trên thị trường bao cao su thế giới, chiếm lĩnh một phần tiêu thụ bao cao su không nhỏ tại nước ta, thu hút sự yêu thích của hàng triệu quý ông.

Bao cao su Shell tại Gunshop có phải chính hãng không?

Như đã chia sẻ, Gunshop là đơn vị phân phối trực tiếp các sản phẩm đến từ thương hiệu Shell tại nước ta. Bạn có thể hoàn toàn an tâm khi mua sắm tại đây với sự trải nghiệm dịch vụ tận tâm đến từ đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp.

Với những ai đang chú trọng tới cảm xúc và trải nghiệm của bản thân trong chuyện “chăn gối”, thì việc tìm đến hệ thống chăm sóc sức khỏe tình dục uy tín như Gunshop chính là lựa chọn thông thái để bạn được khám phá thêm nhiều siêu phẩm.

Shell thương hiệu bao cao su, gel bôi trơn cao cấp phân phối chính hãng tại Gunshop

Bao cao su Shell tại Gunshop chính hãng 100%

Hãy đến ngay với Gunshop - Nơi sở hữu tất tần tật những mẫu sản phẩm độc đáo đến từ thương hiệu Shell và hàng nghìn mẫu bao cao su độc đáo khác cho bạn lựa chọn. Đảm bảo thử là phê, “yêu” là mê!

Ngoài ra, để được tư vấn thêm về các sản phẩm hỗ trợ tình dục, quý khách hàng vui lòng liên hệ đến Hotline: 0938133165 hoặc đặt mua ngay tại website: gunshop.vn.

icon share 1 icon share 2 icon share 3
Trang chủ
Tài khoản Cửa hàng Hotline