Phỏng Vấn Giới Trẻ: "Lần đầu" của bạn diễn ra như thế nào?

G - Channel 29/03/2021

Lần đầu của bạn diễn ra như thế nào?

Lần đầu của bạn diễn ra như thế nào? Cách đây bao lâu?