Công ty sẽ hỗ trợ những gì?

Sky of Daydreamers 25/02/2019

nhuong-quyen-thuong-hieu


Công ty sẽ hỗ trợ những gì cho người nhận nhượng quyền?


Gunshop sẽ hỗ trợ các cửa hàng trong việc lên kế hoạch, chiến lược quảng cáo khi doanh  số giảm, hỗ trợ nâng cấp cửa hàng sau thời gian hoạt động để bắt kịp xu hướng bán hàng hiện đại. Hỗ trợ vốn để mở cửa hàng nếu chủ cửa hàng không đủ vốn, giúp chủ cửa hàng tìm mặt bằng kinh doanh. Nhân viên bán hàng được chính Gunshop đào tạo hướng dẫn. Miễn thu phí trong năm đầu tiên và chỉ thu phí khi cửa hàng bắt đầu sinh lời.