[Review] Bao cao su Brazil Rocmen Sea Horse Spikes vs SHELL Sehorse "cá ngựa" nào tốt hơn?

G - Channel 08/04/2021

bao cao su seahorse shell hay spikes tốt hơn?

Cùng là bao cao su "cá ngựa" nhưng Shell Sea Horse hay Rocmen Sea Horse Spikes tốt hơn?