Lợi ích khi nhận nhượng quyền cửa hàng Gunshop

Sky of Daydreamers 25/02/2019

nhuong-quyen-thuong-hieu


Khi mở cửa hàng Gunshop thì có lợi ích gì hơn việc chỉ lấy hàng về bán


Gunshop sẽ hỗ trợ các cửa hàng trong việc lên kế hoạch,chiến lược quảng cáo khi doanh  số giảm, hỗ trợ nâng cấp cửa hàng sau thời gian hoạt động để bắt kịp xu hướng bán hàng hiện đại. Hỗ trợ vốn để mở cửa hàng nếu chủ cửa hàng không đủ vốn, giúp chủ cửa hàng tìm mặt bằng kinh doanh. Nhân viên bán hàng được chính Gunshop đào tạo hướng dẫn.